Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

flatsome
21/12/21
0

trước hay dùng js nhưng nó nặng gây ta khó chịu khi load chưa kể đến điểm seo sẽ bị trừ khi load quá nhiều Java , nay giới thiệu anh em đoạn code load hoa đào bằng css đẹp và nhẹn nhé

Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress - trang trí tết nào mọi người
Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

 

Thêm code này vô chỗ HTML

Chú ý khi add code

Nhớ bỏ <style> </style> khi dùng trong css custom nhé

 

Và download hình về nhé pages 17a8568517e94dcd9c8aec5587 570924d1fa4b4da1aa011044c9d7cc1c flatsome.xyz

 

Chức bạn thành công

 

theo : http://chothemeweb.com/

 

theo :https://flatsome.xyz/code-hoa-dao-roi-bang-css-cho-wordpress.html