Hướng Dẫn show Attributes trang chi tiết sản phẩm

flatsome
11/07/21
0

Hướng Dẫn show Attributes trang chi tiết sản phầm

Hướng Dẫn show Attributes trang chi tiết sản phầm
Hướng Dẫn show Attributes trang chi tiết sản phầm

Bước 1. Chép toàn bộ code dưới vào function.php  AE thay thế các biến thành tên thuộc tính của trang mình cho phù hợp nhé. Ko rõ thì ae comment.

Bước 2

Dán short code vào khu vực muốn hiện (flatsome).

= > trong text dán

[show_info_gach]

trong Php dán

<?php echo do_shortcode(‘[show_info_gach]’); ?>

 

Nguồn : Bùi Thế Hùng – Group  NGHIỆN WORDPRESS ✅ VietCoders Community

 

Từ code send của bác @Hùng ta có cái cần xem 🙂

show Attributes
show Attributes

Với doạn code ta tạo short bất kỳ qua file function.php

add_shortcode( ‘show_info_gach‘, ‘show_additional_info_gach_product_summary’ );

function show_additional_info_gach_product_summary() {

?>

thêm nội dung bất kỳ ở đây  ( có thể thêm code HTM hoặc PHP )

<?php

}

2. Đổi tên  show_info_gach = > thành tên bất kỳ mà bạn muốn 

3 . Chèn short bất cứ đâu mà bạn thích

– Dạng text

[show_info_gach] 

trực tiếp PHP

<?php echo do_shortcode(‘[show_info_gach]’); ?>