cách thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress vào giữa bài đăng blog

flatsome
27/08/21
0

Bạn thường vào một số web có chèn bài viết dạng gợi ý giữa bài đăng thực tế đó là bài viết ngẫu nhiên trong wordpress làm cách nào để tạo được như thế ?

Hôm nay Flatsome.xyz sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra như thế 🙂

Cách thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress vào giữa bài đăng blog

để để Hình dùng bạn xem vị trí bài viết nó hiện thị giữa blog 1 cách ngẫu nhiên và tự động

thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress
thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress – Hình ảnh thực tế trên trang Flatsome.xyz

bắt tay vào làm nhé

Bước 1 :  Để tạo bài viết ngẫu nhiên trong wordpress – Thì bạn phải tạo 1 Short có tên là [flatsome-random1] 

Thêm đoạn code sau vào trong theme của bạn qua file functions.php ( khuyến khích dùng child  theme nhé )

/* Flatsome.xyz – Tạo bài đăng ngẫu nhiên */
function flatsome_rand_posts() {
$args = array(
‘post_type’ => ‘post’,
‘orderby’=> ‘rand’,
‘posts_per_page’ => 5,
);
$the_query = new WP_Query( $args );
if ( $the_query->have_posts() ) {
$string .= ‘<ul>’;
while ( $the_query->have_posts() ) {
$the_query->the_post();
$string .= ‘<li><a href=”‘. get_permalink() .'”>’. get_the_title() .'</a></li>’;
}
$string .= ‘</ul>’;
wp_reset_postdata();
}
else {
$string .= ‘no posts found’;
}
return $string;
}
add_shortcode(‘flatsome-random1′,’flatsome_rand_posts’);
add_filter(‘widget_text’, ‘do_shortcode’);

 

Đoạn code trên tạo cho ta được 1 short có tên là [flatsome-random1]

thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress
thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress

tiếp đến là nhét bài Ramdom này vào giữa bài đăng bằng đoạn code chèn quảng cáo vào giữa bài đăng như mình đã giới thiệu

code tiếp bên dưới đoạn code trên trong file functions.php  nhé

//Chèn Short [flatsome-random1] vào giữa bài đăng
add_filter( ‘the_content’, ‘insert_post_ads’ );
function insert_post_ads( $content ) {
    $ad_code = ‘<div class=”blog_noibat”>
<h3> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM </h3>
[flatsome-random1]
</div>‘;
    if ( is_single() && ! is_admin() ) {
        return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 3, $content );
    }
    return $content;
}
function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
    $closing_p = ‘</p>’;
    $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
    foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
        if ( trim( $paragraph ) ) {
            $paragraphs[$index] .= $closing_p;
        }
        if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
            $paragraphs[$index] .= $insertion;
        }
    }
    return implode( ”, $paragraphs );
}

Bạn để ý đoạn

<div class=”blog_noibat”>
<h3> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM </h3>
[flatsome-random1]
</div>

Tớ đã chèn class vào blog_noibat

CSS Cho đẹp chút nhé

.blog_noibat {
padding: 8px 35px 8px 14px;
margin: 20px 0;
text-shadow: 0 1px 0 rgb(255 255 255 / 50%);
border: 1px solid #BCE8F1;
border-radius: 4px;
background-color: #D9EDF7;
}

OK view lại và xem nảy giờ mình làm được gì nào 🙂

thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress
thêm bài viết ngẫu nhiên trong wordpress

nếu các bạn không làm được hoặc các thao tác lỗi , vui lòng commen bên dưới mình sẽ giúp nhé

 

Chúc các bạn thành công !